Borger-pårørende samarbejdet

I Bofællesskabet Vesterbrogade, har borgerne aftalt at holde husmøde i fælleslejligheden, hver anden mandag i lige uger fra kl. 16.30.

På husmøderne snakkes der om hvilke fælles arrangementer vi skal have. Samt de ting som er vigtige for at få vores Bofællesskab til at fungerer godt. Der deltager altid et personale på møderne til at guide borgerne undervejs

Der er en liste over hvem af borgerne, der er ordstyrer og dem, der har lyst skiftes til denne post. Det er en borger, der er referent på hvert møde og alle møderne starter med, at referatet fra sidst gennemgås.

Når mødet er slut hænges en ny dagsorden op i fælleslejligheden til næste møde. Alle kan skrive punkter på – både borgere og personalet.

Borgerne er gode til at give hinanden plads til at få sagt, hvad de har på hjertet

 

Borgerne opfordres til at invitere forældre/pårørende til åbenhusmøder, handleplansmøder mv. med henblik
på at sikre en løbende dialog og information.

Samarbejdet med borgernes forældre/pårørende indgår som en naturlig del i det pædagogiske samarbejde
omkring den enkelte borger. Bofællesskabet lægger vægt på at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde
med forældre/pårørende.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger / pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for borgerne på alle tilbuddene. 
Find mere information og referater via linket her.

Sidst opdateret: 08.06.2018