Rundt om Vesterbrogade

Bofællesskabet Vesterbrogade tilbyder støtte og vejledning efter servicelovens § 85. Støtten ydes som udgangspunkt på hverdage i tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 22.00 og i weekender mellem kl. 10.00 og kl. 20.00. Tidsrummet hvor støtten ydes, tilpasses løbende efter borgernes behov. Støtten ydes som individuel støtte, samt fællestid i bofællesskabet.

Borgerne har derudover mulighed for at komme i kontakt med en medarbejder i aften og nattetimerne fra kl. 23 til kl. 07.00 via en åben telefonlinje (servicekald-ordning), som kan køre ud ved behov.

Støtten til den enkelte borger ydes på baggrund af det støtteniveau, borgeren er visiteret til. Denne visitation foretages på baggrund af en konkret individuel vurdering og indenfor rammerne af det politisk vedtagne serviceniveau. Indholdet i og omfanget af støtten i de forskellige støtteniveauer, fremgår på Viborg kommunes hjemmeside: Information og vejledning

Bofællesskabet Vesterbrogade er normeret til 14 borgere.
Sidst opdateret: 18.08.2018