Dagligdagen på Vesterbrogade

Der ydes som udgangspunkt støtte i tidsrummet:
• Mandag – fredag fra kl. 07.00 til kl. 22.00
• Lørdag – søndag fra kl. 10.00 til kl. 20.00

Borgerne transporter sig selv til deres arbejdsplads, dog er der mulighed for at blive visiteret til kørsel
gennem sagsbehandler.

Fælleslejlighederne giver mulighed for fælles morgenmad og aftensmad, som enten købes færdig eller
laves i fællesskabet. Fælleslejlighederne danner rammen om det sociale liv i bofællesskabet.

I fritiden benytter borgerne sig af tilbud, som er målrettet målgruppen.

Støttens indhold og placering aftales individuelt med den enkelte borger.

Sidst opdateret: 08.06.2018