Værdier for den pædagogiske indsats

Vi arbejder ud fra principperne i KRAP (kognitivt, ressourcefokuseret, anerkendende, pædagogik)

Vi vil skabe et miljø, hvori den enkelte borger imødekommes og anerkendes. 

Respekt 

 • Vise hensyn, tålmodighed og nærvær.
 • Være lyttende og give feedback.
 • Være troværdige og anerkendende.
 • Optræde respektfuldt under arbejdet i andres hjem. 

Kommunikation 

 • Tilpasse kommunikationen efter behov og forudsætninger.
 • Fokus på lydhørhed i hverdagen - give tid til den dybe samtale.
 • Fokus på at implementere brugen af it, hvor det er relevant (brug af smartphones, iPad, computer)

Livskvalitet 

 • Imødekomme den enkeltes behov i forhold til handicap.
 • Udgangspunktet er den enkelte og dennes ønsker.
 • Give mulighed for og støtte til at etablere og vedligeholde netværk.
 • Fokus på sundhed og motion. 

Brugerindflydelse 

 • Give den enkelte mulighed for og støtte til at træffe personlige valg.
 • Være undersøgende og spørgende i forhold til valg der træffes.
 • Fælleslejligheden er borgernes og deres valg respekteres.
 • Borgerne afholder husmøde hver 14. dag. Dagsorden er tilgængelig for alle.
Sidst opdateret: 08.06.2018